Tematyka

  • Węgiel brunatny

    Surowce energetyczne należą do najważniejszych bogactw naturalnych. Podczas ich spalania uzyskiwana jest energia cieplna przetwarzana na energię elektryczną i mechaniczną. Zapewniają więc bezpieczeństwo energetyczne społeczeństwa i przemysłu. Do surowców energetycznych zalicza się kopaliny stałe: torf, węgiel brunatny i węgiel kamienny, ciekłe – ropa naftowa oraz gazowe – gaz ziemny. Do surowców tych należy również metan wydobywany podczas eksploatacji węgla, uran oraz energia Ziemi pozyskiwana ze skał i wód termalnych.  

    Tę część naszego kursu o surowcach energetycznych poświęcimy węglowi brunatnemu.


    Przykład węgla brunatnego