Topic outline

  • General

    Skały magmowe są efektem zastygnięcia magmy. Tworzą się w różnych warunkach i to na podstawie ich pochodzenia dzielimy je na podstawowe grupy. Skład mineralny i chemiczny służą do dokładniejszej ich klasyfikacji. 
    O tym jak powstały mogą nam powiedzieć cechy skał obserwowane w terenie lub w dużym zbliżeniu, gdy trzymamy ich fragmenty "w ręce".

    Zapoznajcie się z tą lekcją, abyście mogli, jak detektywi, odgadnąć ich historię, a także wpaść na trop ukrytych w nich skarbów.

    Różnorodność skał magmowych