Topic outline

  • General

    Skały osadowe występują w różnych postaciach od sypkich po zwięzłe. Powstają w wielu środowiskach, co powoduje ich dużą różnorodność. Czasami jednak, odmienne procesy dają podobny efekt. Przykładem takich skał są wapienie. Może to na początku wywoływać zmieszanie i nasuwać pytanie – „Ta sama nazwa, a skały powstały w odmienny sposób?”. Pomocą w rozwikłaniu zagadki wapieni oraz uporządkowaniem Waszej wiedzy o skałach osadowych będzie niniejsza lekcja.

    Przykłady skał osadowych: wapień rafowy, piaskowiec, sól kamienna, piasek kwarcowy, zlepieniec, glinka