Tematyka

  • Sekcja ogólna

    Skały metamorficzne to efekt potężnych zjawisk skrywających się pod powierzchnią Ziemi.

    Jakie są warunki prowadzące do ich powstania? Jakie wskazówki zawarte w skałach metamorficznych pozwalają odczytywać zapisaną w nich historię Ziemi? Jakie skarby kryją skały metamorficzne? A które z nich same są skarbami? Jak odróżnić skały metamorficzne od pozostałych skał? O tym będzie niniejsza lekcja. Zapraszamy.

    Gnejs