Tematyka

  • Sekcja ogólna

    W ciągu swojej długiej historii Ziemia podlegała ciągłym zmianom. Kontynenty zmieniały swoje pozycje i rozmiary. Rozwijały się nowe łańcuchy górskie i oceany, które po milionach lat ulegały całkowitemu zerodowaniu lub zamknięciu i zasypaniu. Rozwijały się nowej grupy organizmów, które wpływały na atmosferę i hydrosferę.

    Wybierz się z nami w podróż w daleką przeszłość naszej planety. Zobacz jak powstała, jak się rozwijała i zmieniała. Poznaj najważniejsze wydarzenia oraz jakie organizmy miały na nią największy wpływ.

    Rekonstrukcja ordowickiego ekosystemu