Topic outline

  • Skamieniałości przewodnie

    Znajdowane w skałach i osadach skamieniałości dostarczają nam wielu cennych informacji na temat przeszłości Ziemi. Dzięki nim możemy prześledzić m.in. jak zmieniały się warunki środowiskowe na naszej planecie, czy jak przebiegała ewolucja poszczególnych grup organizmów. Jednym z najważniejszych zastosowań skamieniałości należy określanie wieku skał. Możemy to zrobić w sposób bezpośredni, wykorzystując metody izotopowe do określania bezwzględnego wieku skał, bądź w sposób pośredni, przy użyciu tzw. skamieniałości przewodnich.

    Podczas tej lekcji dowiesz się, czym są skamieniałości przewodnie i jakie cechy muszą posiadać, by zasłużyć na to miano, poznasz też najważniejsze grupy skamieniałości przewodnich.


    Przykłady skamieniałości przewodnich: małż, promienica, trylobit, koralowiec, otwornica i amonit